SOKOL

Újezd u Brna

Vítejte na na stránkách Sokola v Újezdě u Brna.

V rámci své činnosti zajištujeme všestranné sportovní a kulturní vyžití pro občany všech věkových kategorií.

Nabízíme možnost pronájmu prostor sokolovny pro pořádání například oslavy narozenin. K dizpozici je vybavená kuchyňka, propadliště a sál.
sokolovna

Oddíl Házené

Středa 17:00 – 18:00
Pátek 16:00 – 17:00

Trenér: Kateřina Odehnalová, Tomáš Staňa, Zdeněk Suchomel

Úterý + pátek 16:00 – 17:30

Trenér: Luděk Kubát

Úterý + pátek 17:30 – 19:00

Trenér: Luděk Kubát

Čtvrtek 15:30 – 17:00

Trenér: Tereza Odehnalová

Středa 18:00 – 19:00

Trenér: Tereza Odehnalová

Je spojen s oddílem dorostu v Telnici, kde trénují v pondělí, úterý a pátek. 

Pondělí, Úterý a Pátek 19:00 – 20:30

Trenér: Zdeněk Suchomel

Oddíl Volejbalu

Pondělí 17:30 – 19:00, Sokolovna

Čtvrtek  17:00 – 18:00, Sokolovna

Trenér: Michaela Zichová, Radek Tálský

Pondělí 19:00 – 20:30, Sokolovna

Středa   17:00 – 18:30, hala ZŠ

Trenér: Michaela Zichová, Romana Špačková

Středa   18:30 – 20:00, hala ZŠ

Čtvrtek  18:00 – 19:30, Sokolovna

Trenér: Jana Vášová, Sylva Novotná

Cvičení

Pro děti od 3 do 7 let (po 1. třídu).

Středa 16:00 – 17:00 na sokolovně.

Cvičitel: Hana Franklová, Vilma Přerovská.

Pro ženy všeho věku

Středa 20:00 – 21:00 na sokolovně.

Cvičitel: Romana Staňová

Pro ženy všeho věku

Středa 19:00 – 20:00 na sokolovně.

Cvičitel: Dana Stáňová

Pro ženy všeho věku. Posilovací a protahovací cviky.

Čtvrtek 19:30 – 20:30 na sokolovně.

Cvičitel: Hana Franklová

Rozvrh hodin v sokolovně

září 2021 - červen 2022

Kontaktní osoby

Starosta - Miloš Zapletal

Jednatel - Libor Lattenberg

Kontaktní adresa

Tělovýchovná jednota Sokol Újezd u Brna

Nádražní 364

66453, Újezd u Brna

Rezervace prostor v sokolovně

Zájemce o pronájem jakáhokoliv prostoru na Sokolovně nechť se obrátí na člena výboru TJ Sokol. V případě kladného vyřízení žádosti bude neprodleně rezervace zaznamenána do systému. Akce, která není zaznamenána v kalendáři NEBYLA povolena.

Ceník pronájmu (ceny konečné, nejsme plátci DPH)

Propadliště                                    800 Kč

Propadliště + kuchyň, výčep    1 000 Kč     ( včetně topení 1 400 Kč)

Sál na sportovní akce                   200 Kč / hod     ( včetně topení 250 Kč)

Sál oslavy (kuchyně, výčep)      2 000 Kč     ( včetně topení 3 000 Kč)

Hřiště sport                                   100 Kč / hod

Hřiště sport s osvětlením            200 Kč / hod

Stolárna oslavy                              500 Kč     ( pouze pro členy ) 

Poznámky

Pronájem pro člena Sokola (nikoliv pro rodinného příslušníka) 50% sleva.
Cenu dlouhodobějšího pronájmu určuje vedení (výbor) TJ Sokol
Pronájem akce je den/večer s tím, že prostor bude uklizen a předán do poledne následujícího dne

Příspěvky a dotace

Naši činnost podporují partneři

Tělocvičná činnost na obecní rovině, která oproti vrcholovému sportu oslovuje všechny naše děti a mládež bez rozdílu talentu – hlavně když se sami pohybovat chtějí, se bez příspěvků a dotací neobejde.

Přímé platby od zřizovatelů jsou po ukončení přílivu finančních prostředků od Sazky naprosto minimální.

Proto jsme rádi za každý příspěvek, který na naši činnost v oblasti sportu zejména pro děti a mládež obdržíme od firem, organizací stejně jako od jednotlivců.

Za poskytnutou podporu děkujeme.

Seznam významných příspěvků a dotací

Obdrželi jsme dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 75 tisíc korun na realizaci projektu:
„Zajištění zdrojů pro činnost klubových oddílů házené a volejbalu a cvičení oddílu všestrannosti“.

Z programu „MŮJ Klub 2021“ Národní sportovní agentury na základě rozhodnutí č. NSA-MK21-01488/2020/MK21jsme obdrželi neinvestiční dotaci ve výši 384 925 korun, za účelem podpory sportovních klubů při pravidelné sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Od města Újezd u Brna jsme obdrželi dotaci 160 tisíc korun na podporu práce s dětmi a sportovní činnosti dospělých, včetně seniorů.

Obdrželi jsme dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 100 tisíc korun na realizaci projektu:
„Zajištění zdrojů pro činnost klubových oddílů házené a volejbalu a cvičení oddílu všestrannosti“.

Z programu „MŮJ Klub 2020“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě rozhodnutí č. SPORT-2-B-1593/2020 jsme obdrželi neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky 2017 ve výši 376 tisíc korun, za účelem podpory sportovních klubů při pravidelné sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

Od města Újezd u Brna jsme obdrželi dotaci 195 tisíc korun na podporu práce s dětmi a sportovní činnosti dospělých, včetně seniorů.

Obdrželi jsme dotaci z dotačního programu JMK  „Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2019 – okruh A“ částku 200 tisíc korun na projekt „Rekonstrukce kotelny Sokolovny, etapa I – tepelný zdroj

Z programu „MŮJ Klub 2019“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě rozhodnutí č. SPORT-2-B-2996/2019  neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky 2017 ve výši 420 tisíc korun, za účelem podpory sportovních klubů při pravidelné sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

V roce 2019 jsme obdrželi od města Újezd u Brna dotaci 140 tisíc korun na podporu práce s dětmi a sportovní činnosti dospělých, včetně seniorů. Z částky 140 tisíc je 120 tisíc určeno na podporu práce s dětmi.

Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu: „Zajištění provozu a sportovního zázemí pro pravidelné tréninky a účasti na oficiálních soutěžích klubových oddílů házené a volejbalu“ ve výši 150 tisíc korun.

Z programu „MŮJ Klub 2018“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na základě rozhodnutí č. 502018-2B-2098 jsme obdrželi neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky 2017 ve výši 320 tisíc korun, za účelem podpory sportovních klubů při pravidelné sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže.

4.8.2017 – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě rozhodnutí č. 502017_8_2982 nám poskytlo neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky 2017 ve výši 241 000 Kč, za účelem podpory sportovních klubů při pravidelné sportovní, pohybové a tělovýchovné činnosti dětí a mládeže. Dotace bude dle podmínek čerpání alespoň z 50% použita na odměny trenérů oddílů házené a volejbalu. Budeme tak moci poprvé za celou dobu existence našich klubů odměnit trenéry, kteří danou činnost vykonávali doposud zcela zdarma, ba dokonce mnohdy ze svých peněz kupovali dětem nějakou tu pozápasovau sladkost.

7.6.2017 – město Újezd u Brna přispělo na rok 2017 na pokrytí neinvestičních výdajů v oblasti práce s dospělými a činnost organizace 22 500 Kč

10.2.2017 – město Újezd u Brna poskytlo na rok 2017 neinvestiční dotaci na práci s dětmi ve výši 90 000 Kč

Kontakt

Starosta
Miloš Zapletal
zapletal@prospeks-it.cz
+420 606 692 262

Jednatel
Libor Lattenberg
lattenberg@artlighting.cz
+420 604 232 059​

Správce webu
David Staňa
stana.david@gmail.com

 
Adresa

Tělovýchovná jednota Sokol Újezd u Brna
Nádražní 364
66453, Újezd u Brna