SOKOL

Újezd u Brna

Vítejte na na stránkách Sokola v Újezdě u Brna.

V rámci své činnosti zajištujeme všestranné sportovní a kulturní vyžití pro občany všech věkových kategorií.

Nabízíme možnost pronájmu prostor sokolovny pro pořádání například oslavy narozenin. K dizpozici je vybavená kuchyňka, propadliště a sál.
sokolovna

Oddíl Házené

Středa 17:00 – 18:00
Pátek 16:00 – 17:00

Trenér: Kateřina Odehnalová, Tomáš Staňa, Zdeněk Suchomel

Úterý + pátek 16:00 – 17:30

Trenér: Luděk Kubát

Úterý + pátek 17:30 – 19:00

Trenér: Luděk Kubát

Čtvrtek 15:30 – 17:00

Trenér: Tereza Odehnalová

Středa 18:00 – 19:00

Trenér: Tereza Odehnalová

Je spojen s oddílem dorostu v Telnici, kde trénují v pondělí, úterý a pátek. 

Pondělí, Úterý a Pátek 19:00 – 20:30

Trenér: Zdeněk Suchomel

Oddíl Volejbalu

Pondělí 17:30 – 19:00, Sokolovna

Čtvrtek  17:00 – 18:00, Sokolovna

Trenér: Michaela Zichová, Radek Tálský

Pondělí 19:00 – 20:30, Sokolovna

Středa   17:00 – 18:30, hala ZŠ

Trenér: Michaela Zichová, Romana Špačková

Středa   18:30 – 20:00, hala ZŠ

Čtvrtek  18:00 – 19:30, Sokolovna

Trenér: Jana Vášová, Sylva Novotná

Cvičení

Pro děti od 4 do 7 let (po 1. třídu).

Středa 16:00 – 17:00 na sokolovně.

Cvičitelky:
Hana Franklová, Vilma Přerovská, Radka Petříčková

Pro ženy všeho věku

Středa 20:00 – 21:00 na sokolovně.

Cvičitel: Romana Staňová

Pro ženy všeho věku

Středa 19:00 – 20:00 na sokolovně.

Cvičitel: Dana Stáňová

Pro ženy všeho věku. Posilovací a protahovací cviky.

Čtvrtek 19:30 – 20:30 na sokolovně.

Cvičitel: Hana Franklová

Rozvrh hodin v sokolovně

září 2022 - červen 2023

Kontaktní osoby

Starosta - Miloš Zapletal

Jednatel - Libor Lattenberg

Kontaktní adresa

Tělovýchovná jednota Sokol Újezd u Brna

Nádražní 364

66453, Újezd u Brna

Rezervace prostor v sokolovně

Zájemce o pronájem jakáhokoliv prostoru na Sokolovně nechť se obrátí na člena výboru TJ Sokol. V případě kladného vyřízení žádosti bude neprodleně rezervace zaznamenána do systému. Akce, která není zaznamenána v kalendáři NEBYLA povolena.

Ceník pronájmu (ceny konečné, nejsme plátci DPH)

Propadliště                                    800 Kč

Propadliště + kuchyň, výčep    1 000 Kč     ( včetně topení 1 400 Kč)

Sál na sportovní akce                   200 Kč / hod     ( včetně topení 250 Kč)

Sál oslavy (kuchyně, výčep)      2 000 Kč     ( včetně topení 3 000 Kč)

Hřiště sport                                   100 Kč / hod

Hřiště sport s osvětlením            200 Kč / hod

Stolárna oslavy                              500 Kč     ( pouze pro členy ) 

Poznámky

Pronájem pro člena Sokola (nikoliv pro rodinného příslušníka) 50% sleva.
Cenu dlouhodobějšího pronájmu určuje vedení (výbor) TJ Sokol
Pronájem akce je den/večer s tím, že prostor bude uklizen a předán do poledne následujícího dne

Příspěvky a dotace

Naši činnost podporují partneři

Tělocvičná činnost na obecní rovině, která oproti vrcholovému sportu oslovuje všechny naše děti a mládež bez rozdílu talentu – hlavně když se sami pohybovat chtějí, se bez příspěvků a dotací neobejde.

Přímé platby od zřizovatelů jsou po ukončení přílivu finančních prostředků od Sazky naprosto minimální.

Proto jsme rádi za každý příspěvek, který na naši činnost v oblasti sportu zejména pro děti a mládež obdržíme od firem, organizací stejně jako od jednotlivců.

Za poskytnutou podporu děkujeme.

Seznam významných příspěvků a dotací
Kontakt

Starosta
Miloš Zapletal
zapletal@prospeks-it.cz
+420 606 692 262

Jednatel
Libor Lattenberg
lattenberg@artlighting.cz
+420 604 232 059​

Správce webu
David Staňa
stana.david@gmail.com

 
Adresa

Tělovýchovná jednota Sokol Újezd u Brna
Nádražní 364
66453, Újezd u Brna